Projekt pre stavebné povolenie

 
 
 

0948 608 121

 

 
 
 
 

Projekt pre stavebné povolenie

Účelom projektu je poskytnúť stavebnému úradu podklad na posúdenie navrhovanej stavby a jej súladu s podmienkami územného rozhodnutia. Projekt potrebný na stavebné povolenie poskytne jednoznačnú urbanistickú, architektonickú, výtvanú, priestorovú, dispozično-prevádzkovú, konštrukčnú a materiálovú charakteristiku stavby na posúdenie požiadaviek verejných záujmov. Cieľom je vydanie stavebného povolenia.