Interiérový dizajn a 3D vizualizácie

 
 
 

0948 608 121

 

 
 
 
 

Interiérový dizajn a 3D vizualizácie

Ponúkame kompletné riešenie interiérového dizajnu.

Prvý kontakt so zákazníkom, určenie zákazníkových požiadaviek, poradenstvo interiérového dizajnu, návrh rôznych alternatív, vizualizácie v závislosti od požiadaviek zákazníka tvorené v programe 3D SketchUp a rendrovacom programe Thea render až po konečné vedenie projektu - realizácia stavebnej časti.

Ponúkame vypracovanie 3D vizualizácie na základe už vypracovaného projektu.