Osadenie stavby a potrebné prípojky

 
 
 

0948 608 121

 

 
 
 
 

Osadenie stavby a potrebné prípojky

Pred začiatkom výstavby rodinného domu je potrebné zaviesť potrebné prípojky inžinierskych sietí ku stavbe domu, či pozemku (elektrická prípojka, vodovodná a plynová prípojka).