Kolaudácia stavby

 
 
 

0948 608 121

 

 
 
 
 

Kolaudácia stavby

Rodinný dom, príp. iná stavba na ktorú bolo vydané stavebné povolenie je možné zákonne užívať len na základe kolaudačného povolenia, ktoré je vydané po splnení potrebných kritérií. V ponuke našich služieb je aj kolaudácia rodinného domu, tak aby jej majiteľ po ukončení koaludačného konania mohol stavbu riadne užívať.