Dokumentácia na územné konanie

 
 
 

0948 608 121

 

 
 
 
 

Dokumentácia na územné konanie

Dokumentácia slúži na rozhodnutie stavebného úradu o určení územia na zastavanie a na umiestnenie stavby na ňom. Dokumentácia na územné konanie poskytuje dostatočný podklad na rozhodnutie stavebného úradu a dotknutých orgánov, najmä na posúdenie uvedených podmienok, vrátane jednoznačného polohopopisného a výškového osadenia navhovanej stavby v území s vyzanččením vzťahov k okoliu. Cieľom je vydanie územného rrozhodnutia.