Architektonický návrh

 
 
 

0948 608 121

 

 
 
 
 

Architektonický návrh

Architektonický návrh (architekonická štúdia) je prvotným premietnutím zámeru klienta do konkrétnej priestorovej podoby. Dáva klientovi predstavu o možnom konkrétnom urbanistickom, architektonickom, výtvarnom, dispozično-prevádzkovom, interiérovom, konštrukčnom a materiálovom riešení budúcej stavby, ako aj o základných ekonomických parametroch jej zhotovenia. Cieľom je, aby klient získal názornú predstavu o svojom investičnom zámere.